Novinky

27.06.2018 12:45
Po vyhodnocení zkušeností s Cestou obnovy ve sborech a ve snaze o lepší srozumitelnost používaných termínů jsme se rozhodli upravit název "Tým pro sborovou obnovu (TSO)" na "Přípravný tým Cesty obnovy (PTCO)" Tento název také lépe vystihuje roli tohoto týmu, tj. připravit ve sboru půdu pro obnovu a...
09.10.2017 14:31
Více v Kalendáři akcí >>>
19.10.2016 12:22
V "10 znacích zdravého misijního sboru" jsme upravili bod "Globální perspektiva a angažovanost" na "Služba přesahující hranice". Text ve druhé odrážce tohoto bodu jsme upřesnili takto: "Konkrétním způsobem se účastní na Božím díle mezi jinými sociálními skupinami, etniky nebo v jiných částech...
13.04.2016 17:20
Pro členy TSO ze sborů přihlášených do prvního cyklu Cesty obnovy, jsou k dispozici skripta "CESTA OBNOVY - Příručka Týmu pro sborovou obnovu", v nichž najdete mnoho užitečných informací, včetně přehledu služby týmu a podrobného popisu jeho jednotlivých funkcí. Dálším pomocníkem pro vaši...
23.03.2016 16:57
... najdete v Kalendáři akcí. Seznam budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.
15.03.2016 12:13
Níže najdete ke shlédnutí videa ze sobotní části konference. (Děkujeme Adamu Novákovi za pořízení a editaci těchto nahrávek.)
16.12.2015 19:30
Do sekce "Kalendář akcí" jsme přidali informace o konferenci Cesty obnovy s Johnem Wenrichem, která proběhne v Praze dne 20. 2. 2016 (resp. 19. - 22. 2. - viz níže) Doprovodné (neveřejné) semináře proTýmy pro sborovou obnovou ze sborů, které se již závazně do programu přihlásily a pro vedoucí,...
25.10.2015 21:11
Zájemci z řad sborů Církve bratrské se mohou obracet na členy celocírkevního Týmu Cesty obnovy nebo nás kontaktovat pomocí formuláře na těchto stránkách. Více informací najdete zde.
25.10.2015 21:04
Na úvodní stránce pod obrázkem cesty najdete podrobnější souhrnné informace o tom, co vás na této cestě čeká. V článku jsou odkazy na další stránky a dozvíte se tu mj. i něco více o sborových týmech pro obnovu a jejich roli v celém procesu.
28.04.2015 11:02
Stěžejní místo Božího slova  2. Timoteovi 3,16 Věříme, že Bible je jediným dokonalým měřítkem naší víry, doktríny a našeho jednání. Naše kázání a vyučování na všech úrovních vychází z pečlivé přípravy, je relevantní a tvořivé. Lidé v našem sboru dokážou studovat a aplikovat biblické...
1 | 2 >>