Nové materiály jsou zde!

20.03.2019 17:00

Sérii tištěných skript - pomůcek na Cestě obnovy jsme doplnili o dlaší užitečné kousky: revidovanou brožuru "Plán" s dalšími zajímavý zdroji pro Tým směřování sboru a pomůcku pro přemýšlení o tom, kam Pán Bůh váš sbor vede do budoucna  - "Směřování sboru". Tato pomůcka pro vás bude užitečným nástrojem při přípravě celosborového Víkendu směřování sboru. Kéž vám pod vedením Božího Ducha dobře slouží!