Veritas

Pohlédnutí pravdě do očí   

Veritas: Pohlédnutí pravdě do očí je seminář určený všem členům sboru. Společně se podíváme na „10 znaků zdravé misijní církve“ a na čtyři kategorie stávajících sborů v naší denominaci. Potom se budeme zabývat dalšími kroky, které jsou před vámi. Cílem tohoto setkání je pomoci sborům porozumět realitě jejich současné situace a připomenout lidem, že Bůh dokáže křísit z mrtvých. Veritas je jedinečnou příležitostí k tomu, abyste začali o věcech hovořit a abyste tyto rozhovory posunuli na další úroveň. Ať je na tom váš sbor jakkoli, neklesejte na mysli! Ježíš jej miluje a touží po jeho probuzení a plném životě v Duchu.