Informace o projektu

Jedná se o dvou až tříletý proces, v němž sbor postupně prochází jednotlivými popsanými etapami

a v němž je mu poskytnuto poskytnuto prostředí, zdroje a podpora pro to, aby mohl sám zevnitř

se zapojením většiny jeho členů a pod vedením Božího Ducha spolupracovat na svém novém oživení.     

Při přípravě tohoto procesu jsme se inspirovali zkušenostmi sesterských církví v zahraničí (v USA, Norsku, Francii) v rámci Společenství svobodných evangelikálních církví, kterého jsme členy, a snažíme se uvádět tyto zkušenosti do našeho duchovního a kulturně-historického kontextu. Odrazovým můstkem je přitom pro nás navázaná spolupráce se službou Congregational Vitality sesterské Evangelical Covenant Church. Zároveň budujeme platformu (Vitality Europe) pro vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností s obnovou v evropském evangelikálním kontextu (Francie, Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko, Německo, Španělsko, Slovensko.)

Tento proces zapadá do konceptu budování zdravých misijních sborů, tak jak na něm spolupracovaly odbory Evangelizační a Odbor pro zakládání a obnovu sborů při Radě Církve bratrské.

 

Budeme vděčni za vaše přímluvné modlitby za službu Cesty obnovy. Věříme, že s Boží pomocí může přinést velké požehnání mnoha našim sborům i lidem kolem nás  a v konečném důsledku přispět k větší oslavě Krista.

Komu je Cesta obnovy určena

Cesta může být přínosem pro sbory v celé šíři spektra naší církve - od těch, které zoufale vnímají potřebu změny, přes ty spokojené samy se sebou až po ty dynamické, zdravé misijní, kterým leží na srdci starost o udržení této jejich vitality.