Informace o projektu

(O příběhu a základních východiscích Cesty obnovy se můžete dozvědět více i v tomto VIDEU.)

 

Odbor pro obnovu sborů (Cesta obnovy) při Radě CB vznikl se záměrem podpořit místní společenství naší církve na cestě poznávání a následování trojjediného Boha a naplňování Kristova poslání. Toužíme po tom, aby naše sbory byly zdravé a misijní (v rámci Cesty obnovy hovoříme o 10 znacích, které jsou pro zdravé misijní sbory charakteristické). Jako odbor chceme sborům pomoci, aby se díky proměňující moci evangelia Ježíše Krista podílely ještě výraznějším způsobem na šíření Božího království v naší zemi i za jejími hranicemi. Cesta obnovy se nám k tomu zdá být dobrým nástrojem, nyní už i na základě zkušeností několika společenství Církve bratrské. V letech 2020 a 2021 ji dokončí devět našich sborů (Liberec, Litvínov, Havířov, Český Těšín, Žižkov, Kyjov, Rakovník, Náchod, Vsetín). Reflexe těchto zkušeností nám také pomáhá celý proces dále vylaďovat. Doufáme, že se nám i díky tomu--a kde to bude možné, i díky aktivní pomoci těch, kteří již procesem prošli--podaří úspěšně vstoupit na Cestu obnovy s dalšími sbory.

 

Jedná se o proces, v němž sbor postupně prochází jednotlivými popsanými etapami a v němž je mu poskytnuto poskytnuto prostředí, zdroje a podpora pro to, aby mohl sám zevnitř se zapojením většiny jeho členů a pod vedením Božího Ducha spolupracovat na svém novém oživení.     

Při přípravě tohoto procesu jsme se inspirovali zkušenostmi sesterských církví v zahraničí (v USA, Norsku, Francii) v rámci Společenství svobodných evangelikálních církví (IFFEC), kterého jsme členy, a snažíme se uvádět tyto zkušenosti do našeho duchovního a kulturně-historického kontextu. Odrazovým můstkem je přitom pro nás navázaná spolupráce se službou Congregational Vitality sesterské Evangelical Covenant Church. Zároveň budujeme platformu (Vitality Europe) pro vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností s obnovou v evropském evangelikálním kontextu (Francie, Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko, Německo, Španělsko, Slovensko.) Tento proces zapadá do konceptu budování zdravých misijních sborů, tak jak na něm spolupracovaly odbory Evangelizační a Odbor pro zakládání a obnovu sborů při Radě Církve bratrské.

 

Rádi bychom ujasnili, že celý proces je svou formou zaměřen na obnovu sboru jako celku, nikoli primárně na obnovu života jednotlivců. Jde nám o společné hledání toho, co je třeba v rámci sboru podpořit a co případně změnit, jak posílit vnitřní i vnější růst celého sboru, o to, aby celý sbor společně hledal a nacházel své konkrétní místo při naplňování poslání, které dal Ježíš církvi. Věříme však, že výzvy spojené s úsilím o změny na celosborové úrovni a nutnost neustále přitom čerpat ze zdrojů Boží milosti, povedou též k vytváření inspirujícího prostředí pro obnovu a prohloubení duchovního života jednotlivých členů; jsme si vědomi toho, že sborová a osobní proměna jsou spolu úzce propojeny.

 

Biblickým pozadím pro Cestu obnovy jsou první tři kapitoly knihy Zjevení, v nichž Pán církve oslovuje různé sbory, popisuje jejich situaci a duchovní stav. Tam, kde jdou správnou cestou, povzbuzuje je k vytrvalosti a tam, kde je to potřeba, vede je ke změně. Během procesu Cesty obnovy chceme společně naslouchat Bohu a sepsat „dopis“, který by byl základem pro další směřování sboru. Tento „dopis“ bude obsahovat tři části: zprávu Přípravného týmu Cesty obnovy, zprávu z PULSu a výstup z celosborového setkání Směřování sboru. Stejně jako v případě dopisů ze Zjevení, hlavním cílem nebude psaný dokument, ale uzdravující proměna společenství sboru podle Boží vůle. O to budeme v celém procesu usilovat například prostřednictvím modliteb, Dohody o vzájemných vztazích, Bohoslužby vykročení a především potom v poslední fázi nazvané Podpora, v níž se sbor vydá rozpoznaným směrem pod vedením staršovstva a ve spolupráci s Týmem směřování sboru.

 

Proces Cesty obnovy vyžaduje určitý závazek a trvá 3 až 4 roky.  Jeho cílem je dotknout se „srdce“ sboru, aby byl zdravější a jeho působení bylo životodárné pro ty, kdo do něj patří i pro ty, kdo ještě ne. Vyhlížíme ještě více živé vody tryskající ze života sborů do všech míst v našem okolí. Asi vám je jasné, že to bude něco stát. Znamená to věnovat tomu čas jako vedení sboru, vyhledat lidi, kteří se budou procesu aktivně věnovat, vytvořit prostor v životě sboru pro setkání spojená s Cestou obnovy a také vyčlenit určitě finanční prostředky. V příloze Harmonogram průběhu Cesty sborové obnovy jsou vyznačeny klíčové události celé cesty. Kromě nich v probíhají po celou doby setkání týmů, modlitby, podpora ze strany odboru v podobě „kouče“, který se vám bude věnovat. Prosíme vás proto o moudré zvážení, zda se na tuto cestu chcete vydat, zda právě ona je Boží odpovědí na modlitby za obnovu vašeho společenství. Členové odboru vám jsou k dispozici, aby vás při tomto hledání doprovodili prostřednictvím rozhovorů s kazatelem a staršovstvem či představení CO vašemu sboru.

Rádi bychom ujasnili, že celý proces je svou formou zaměřen na obnovu sboru jako celku, nikoli primárně na obnovu života jednotlivců. Jde nám o společné hledání toho, co je třeba v rámci sboru podpořit a co případně změnit, jak posílit vnitřní i vnější růst celého sboru, o to, aby celý sbor společně hledal a nacházel své konkrétní místo při naplňování poslání, které dal Ježíš církvi. Věříme však, že výzvy spojené s úsilím o změny na celosborové úrovni a nutnost neustále přitom čerpat ze zdrojů Boží milosti, povedou též k vytváření inspirujícího prostředí pro obnovu a prohloubení duchovního života jednotlivých členů; jsme si vědomi toho, že sborová a osobní proměna jsou spolu úzce propojeny.
Biblickým pozadím pro Cestu obnovy jsou první tři kapitoly knihy Zjevení, v nichž Pán církve oslovuje různé sbory, popisuje jejich situaci a duchovní stav. Tam, kde jdou správnou cestou, povzbuzuje je k vytrvalosti a tam, kde je to potřeba, vede je ke změně. Během procesu Cesty obnovy chceme společně naslouchat Bohu a sepsat „dopis“, který by byl základem pro další směřování sboru. Tento „dopis“ bude obsahovat tři části: zprávu Přípravného týmu Cesty obnovy, zprávu z PULSu a výstup z celosborového setkání Směřování sboru. Stejně jako v případě dopisů ze Zjevení, hlavním cílem nebude psaný dokument, ale uzdravující proměna společenství sboru podle Boží vůle. O to budeme v celém procesu usilovat například prostřednictvím modliteb, Dohody o vzájemných vztazích, Bohoslužby vykročení a především potom v poslední fázi nazvané Podpora, v níž se sbor vydá rozpoznaným směrem, pod vedením staršovstva a ve spolupráci s Týmem směřování sboru.
Proces Cesty obnovy vyžaduje určitý závazek a trvá 3 až 4 roky (viz Harmonogram průběhu CO). Prosíme vás proto o moudré zvážení, zda se na tuto cestu chcete vydat, zda právě ona je Boží odpovědí na modlitby za obnovu vašeho společenství. V období od října 2019 do února 2020 vám budou členové odboru ve zvýšené míře k dispozici, aby vás při tomto hledání doprovodili prostřednictvím rozhovorů s kazatelem či představení CO vašemu staršovstvu.

 

Budeme vděčni za vaše přímluvné modlitby za službu Cesty obnovy. Věříme, že s Boží pomocí může přinést velké požehnání mnoha našim sborům i lidem kolem nás  a v konečném důsledku přispět k větší oslavě Krista.

Komu je Cesta obnovy určena

Cesta může být přínosem pro sbory v celé šíři spektra naší církve - od těch, které zoufale vnímají potřebu změny, přes ty spokojené samy se sebou až po ty dynamické, zdravé misijní, kterým leží na srdci starost o udržení této jejich vitality.

Harmonogram průběhu CO

(Pro zvětšení rozklikněte obrázek.)