Informace o projektu

Jedná se o dvou až tříletý proces, v němž sbor postupně prochází jednotlivými popsanými etapami            a v němž je mu poskytnuto poskytnuto prostředí, zdroje a podpora pro to, aby mohl sám zevnitř              se zapojením většiny jeho členů a pod vedením Božího Ducha spolupracovat na svém novém oživení.     Při přípravě tohoto procesu se inspirujeme zkušenostmi sesterských církví v zahraničí (v USA, Norsku, Německu, Francii) v rámci Společenství svobodných evangelikálních církví, kterého jsme členy, a snažíme se uvádět tyto zkušenosti do našeho duchovního a kulturně-historického kontextu. Odrazovým můstkem   je přitom pro nás navázaná spolupráce se službou Congregational Vitality sesterské Evangelical Covenant Church.

Tento proces zapadá do konceptu budování zdravých misijních sborů, tak jak na něm spolupracují odbory Evangelizační a Odbor pro zakládání a obnovu sborů při Radě Církve bratrské.

 

Budeme vděčni za vaše přímluvné modlitby za přípravu a zahájení Cesty obnovy. Věříme, že s Boží pomocí může přinést velké požehnání mnoha našim sborům i lidem kolem nás  a v konečném důsledku přispět     k větší oslavě Krista.

Komu je Cesta obnovy určena

Cesta může být přínosem pro sbory v celé šíři spektra naší církve - od těch, které zoufale vnímají potřebu změny, přes ty spokojené samy se sebou až po ty dynamické, zdravé misijní, kterým leží na srdci starost o udržení této jejich vitality.