Puls

Stanovení diagnózy  

(zde budeme pro účastníky Cesty obnovy postupně doplňovat informace k jednotlivým etapám)

Puls je diagnostický nástroj vycházející z „10 znaků zdravé misijní církve“. Umožňuje hlubší vhled do stavu sboru za použití měřítek z oblasti Veritas. Hodnotí také úroveň vize, záměrů a prostředků místního sboru. Zahrnuje též analýzu návštěvnosti a financí sboru. Puls používá dotazník, který vyplňují všichni členové a návštěvníci sboru.