Plán

Vytváření strategického plánu  

Plán: Vytváření společného strategického plánu služby je seminář (nově zvaný též "Víkend směřování sboru"), který pomáhá sborům dělat praktické kroky vpřed na Cestě obnovy. Ve skutcích 4,32 čteme: „Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši.“ Vaše společenství může mít ten nejlepší strategický plán služby, jaký byl kdy vytvořen, ale kultura vašeho sboru přitom může obsahovat prvky, které jsou schopné celý tento plán sabotovat. Pokud tuto kulturu nezměníte, ani ty nejlepší plány vás neposunou vpřed. Pro strategické plánování služby je důležitá jednota. Duch svatý přitom může i samotný proces plánování využít k našemu sjednocování - tak, aby nám všem šlo, podobně jako Ježíši, především o věci našeho Otce.