Plán

Směřování sboru  

Plán: Vytváření společného strategického plánu služby je proces (zahrnující celosborový Víkend směřování sboru), který pomáhá sborům společně rozpoznávat Boží záměry pro ně a dělat praktické kroky vpřed na Cestě obnovy. Ve skutcích 4,32 čteme: „Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši.“ Vaše společenství může mít ten nejlepší strategický plán služby, jaký byl kdy vytvořen, ale kultura vašeho sboru přitom může obsahovat prvky, které jsou schopné celý tento plán sabotovat. Pokud tuto kulturu nezměníte, ani ty nejlepší plány vás neposunou vpřed. Pro strategické plánování služby je důležitá jednota. Duch svatý přitom může i samotný proces plánování využít k našemu sjednocování - tak, aby nám všem šlo, podobně jako Ježíši, především o věci našeho Otce.

V etapě Směřování sboru (SmS) mají vedoucí a členové sboru možnost zamyslet se též nad tím, jaké věci ve sboru dobře fungovaly a fungují a zároveň využít "Oceňující dotazování" (OD, v angl. AI - Appreciative Inquiry) jako podklad pro plánování služby a stanovení cílů do budoucna. Celosborový Víkend směřování sboru pomáhá sboru pod vedením Božího Ducha plánovat svou další službu za pomocí "4S" (viz níže).