Etapy na Cestě obnovy

NAVIGACE: Určení směru    

Katalyzátorem na vaší cestě obnovy bude dynamická spolupráce vašeho sboru s dalšími sbory            a s koordinátory Cesty sborové obnovy. Trojitý provázek se těžko přetrhne.

VERITAS: Pohlédnutí pravdě do očí   

Seminář, který uvádí základní pojmy sborové obnovy, včetně čtyř kategorií sborů a deseti znaků zdravé misijní církve. Pravda vás učiní svobodnými.

INSPIRACE: Podnícení změny   

Seminář, který poskytuje nástroje pro provádění změn a koncepty užitečné pro vedení a život sboru. Změna je charakteristikou každého živého organismu.

PULS: Stanovení diagnózy  

Ohodnocení současného stavu sboru a jeho vyhlídek za použití měřítek z oblasti Veritas.                 Revitalizace začíná poznáním reality.

PLÁN: Směřování sboru  

Etapa, v níž sbor prochází cestou objevování Božích záměrů pro něj do budoucna, společným procesem vytváření a uplatňování strategického plánu služby.  Ježíš měl také strategický plán služby. Součástí je celosborový Víkend směřování sboru.

PODPORA: Doprovázení kazatelů na této cestě   

Koučink kazatelů v oblasti organizačního vedení.                                                                                       Každý Mojžíš potřebuje svého Jitra.