Inspirace

Podnícení změny   

Veritas nás uvedl do základních pojmů Cesty obnovy, seminář Inspirace: Podnícení změny nám poskytuje návod, jak na to. Tento navazující seminář se zabývá duchovní stránkou, dynamikou a strategií vedení změn ve sborech tak, aby se sbory stávaly zdravými a misijními. Poskytuje také vedoucím příslušné nástroje k provádění těchto změn. V etapě Inspirace se také zabýváme vnitřním životem vedoucího a tím, jak může bez zbytečné úzkosti vést sbor turbulentním obdobím změn. Inspirace neříká sborům co mají změnit, ale jak se můžou změnit … a to způsobem, který bude charakterizován zdvořilostí, vzájemnou úctou a soucítěním; způsobem, který bude vzdávat chválu Bohu.