Náš tým

Vedoucí Odboru Cesta obnovy při Radě Církve bratrské

Tajemník České evangelikální aliance

Ředitel Nadačního fondu nových sborů, kazatel

Předseda Rady Církve bratrské

Emeritní předseda RCB

Kazatel, externí spolupracovník Odboru CO (kouč)