Náš tým

Vedoucí Odboru Cesta obnovy při Radě Církve bratrské, kazatel

Ředitel Nadačního fondu nových sborů, kazatel

Tajemník České evangelikální aliance

Předseda Rady Církve bratrské

Kazatel, člen Rady CB

Kazatel, externí spolupracovník Odboru CO (kouč)