Náš tým

Vedoucí Odboru Cesta obnovy při Radě Církve bratrské

Tajemník České evangelikální aliance

Ředitel Nadačního fondu nových sborů, kazatel

Předseda Rady Církve bratrské

Emeritní předseda RCB