Pavel Plchot

Vedoucí Odboru Cesta obnovy při Radě Církve bratrské, kazatel