Kalendář akcí

09.10.2017 00:00
Pro sbory, které se přihlásily do dvouletého cyklu Cesty obnovy připravujeme semináře Veritas přímo "u nich doma" pro všechny členy sboru. Nejbližší termín semináře: 18. listopadu 2017 - Sbor CB Náchod            
20.02.2016 08:30
 informace a program naleznete na pozvánce zde. Hostem bude John Wenrich, ředitel "Congregational Vitality" a "Start and Strenghten Churches" v sesterské Evangelical Covenant Church. Přihlášku na Konferenci Cesty obnovy za všechny účastníky z Vašeho sboru vyplňuje kazatel – správce...
19.02.2016 16:30
V rámci konference proběhnou doprovodné (neveřejné) semináře pro sbory, které se již závazně přihlásily do programu Cesty obnovy (CO) a pro vedoucí, průvodce a lektory CO: PÁTEK 19. 2. | 16.30 - 20.30 | ve Sboru CB Černý most | Seminář o roli a funkcích Týmů pro sborovou...
31.12.2015 00:00
Přihlášení sborů k Cestě obnovy předcházejí rozhovory členů celocírkevního Týmu CO s kazateli a staršovstvy o jejich vizi, záměrech a dostupných prostředcích, které jsou potřebné pro jejich smysluplné vykročení na tuto Cestu. 
21.09.2015 20:00
Více informací u Davida Nováka a Daniele Fajfra