Navigace

Určení směru

Cílem etapy Navigace je pomoci nalézt stávajícím sborům cestu k tomu, aby se stávaly zdravými misijními společenstvími v našem postmoderním post-křesťanském světě. Toto se děje prostřednictvím práce Ducha svatého, který sbory vede a zmocňuje při jejich společné pouti Cestou obnovy.