Navigace

Určení směru

Cílem etapy Navigace je pomoci nalézt stávajícím sborům cestu k tomu, aby se stávaly zdravými misijními společenstvími v našem postmoderním a post-křesťanském světě. Toto se děje prostřednictvím práce Ducha svatého, který sbory vede a zmocňuje při jejich společné pouti Cestou obnovy. Navigace podporuje tento proces poskytováním pomocných zdrojů na celocírkevní, oblastní i místní úrovni. Proces Navigace zahrnuje hlavně setkání a rozhovory celocírkevních koordinátorů s kazateli a staršovstvy sborů při jejich zvažování účasti v Cestě obnovy a jejich společnou konferenci s týmy, které již touto cestou procházejí.