Mgr. Jiří Unger

Tajemník České evangelikální aliance