Aktualizace "10 znaků ..."

19.10.2016 12:22

V "10 znacích zdravého misijního sboru" jsme upravili bod "Globální perspektiva a angažovanost" na "Služba přesahující hranice". Text ve druhé odrážce tohoto bodu jsme upřesnili takto: "Konkrétním způsobem se účastní na Božím díle mezi jinými sociálními skupinami, etniky nebo v jiných částech světa." Tuto změnu jsme již zohlednili v materiálu na tomto webu, další materiály (tištěné) budeme postupně aktiualizovat v jejich dalších vydáních.