Úprava terminolgie

27.06.2018 12:45

Po vyhodnocení zkušeností s Cestou obnovy ve sborech a ve snaze o lepší srozumitelnost používaných termínů jsme se rozhodli upravit název "Tým pro sborovou obnovu (TSO)" na "Přípravný tým Cesty obnovy (PTCO)" Tento název také lépe vystihuje roli tohoto týmu, tj. připravit ve sboru půdu pro obnovu a další etapy Cesty.

Podobně název "Tým strategického plánování služby (TSP)" měníme na "Tým směřování sboru (TSmS)".

Po nějaký čas, než dojde k revizi a novému vydání všech materiálů, se budou tyto termíny ještě v příručkách vyskytovat paralelně.