Novinky

25.10.2015 21:04
Na úvodní stránce pod obrázkem cesty najdete podrobnější souhrnné informace o tom, co vás na této cestě čeká. V článku jsou odkazy na další stránky a dozvíte se tu mj. i něco více o sborových týmech pro obnovu a jejich roli v celém procesu.
28.04.2015 11:02
Stěžejní místo Božího slova  2. Timoteovi 3,16 Věříme, že Bible je jediným dokonalým měřítkem naší víry, doktríny a našeho jednání. Naše kázání a vyučování na všech úrovních vychází z pečlivé přípravy, je relevantní a tvořivé. Lidé v našem sboru dokážou studovat a aplikovat biblické...
28.04.2015 11:01
Kde jsme my? V církvi existují čtyři základní kategorie stávajících sborů: zdravé misijní, stabilizované, sbory na rozhraní a sbory v ohrožení života.  V grafu níže zakreslete „x“ tam, kde se podle vašeho názoru váš sbor v současnosti nachází. Pro toto hodnocení použijte...
28.04.2015 11:00
Účelem Přípravného týmu Cesty obnovy (PTCO) (dříve pod názvem: Tým pro sborovou obnovu (TSO)) je Získat vstupní informace, které pomohou staršovstvu a vedení sboru získat dobrý obraz o postojích a jednání lidí po tom, co prožili na semináři Veritas, pomoci s duchovním rozpoznáváním...
<< 1 | 2