Termín závazných přihlášek sborů k účasti v CO - 31.12.2015

31.12.2015 00:00

Přihlášení sborů k Cestě obnovy předcházejí rozhovory členů celocírkevního Týmu CO s kazateli a staršovstvy o jejich vizi, záměrech a dostupných prostředcích, které jsou potřebné pro jejich smysluplné vykročení na tuto Cestu.